| NIỀM TIN LÀ CHẤT LƯỢNG

Tin tức

Cty Việt Post (Vi.P) được cấp chứng chỉ Quốc tế BAP (Thực hành Nuôi trồng Thủy sản tốt nhất).

images

Do tổ chức nuôi trồng Thủy sản toàn cầu cấp