| NIỀM TIN LÀ CHẤT LƯỢNG

Tin tức

Nhằm đáp về ứng cho bà con vụ nuôi mới. Nay Công ty Việt Post ( Vi.P) nhập lô hàng giống tôm bố mẹ thẻ siêu lớn Superios số 1836/2022/E02/CN-TSNK ngày 18/05/2022

images

Nhằm đáp về ứng cho bà con vụ nuôi mới. Nay Công ty Việt Post ( Vi.P) nhập lô hàng giống tôm bố mẹ thẻ siêu lớn Superios số 1836/2022/E02/CN-TSNK ngày 18/05/2022Các tin khác: