| NIỀM TIN LÀ CHẤT LƯỢNG

Tin tức

Cty Việt Post (vi.p) nhập lô hàng giống tôm bố mẹ thẻ 000020/CN-VCTSNK ngày 20/12/2018

Nhằm đảm bảo kịp thời cho bà con vụ nuôi mới. Nay công ty giống thủy sản Việt Post nhập tôm thẻ giống bố mẹ 000020/CN-VCTSNK.
Cty giống thủy sản Việt Post( Vi.p)nhập lô hàng giống thẻ chân trắng siêu lớn superios số 00493/CN-VCTSNK ngày 20/02/2021

Nhằm đảm bảo cho bà con vụ nuôi tôm mới. Nay cty Việt Post (vi.p) nhập lô hàng giống thẻ siêu lớn superios số 00493/VCTSNK ngày 20/02/2021Cty Việt Post (Vi.P) nhập lô hàng 001396/CN-CLKDTS tôm thẻ giống Bố Mẹ 11/09/2014

Nhằm đảm bảo kịp thời cho bà con vụ nuôi tôm chất lượng, nay Cty Việt Post nhập giống tôm thẻ Bố mẹ mới nhập khẩu lô hàng 001396/CN-CLKDTSCty Việt Post (Vi.P) nhập lô hàng giống tôm bố mẹ thẻ 000444/CN-VCTSNK ngày 13/10/2018

Nhằm đảm bảo kịp thời cho bà con vụ nuôi tôm chất lượng, nay Cty Việt Post nhập giống tôm thẻ Bố mẹ mới nhập khẩu lô hàng 000444/CN-VCTSNK ngày 13/10/218