| NIỀM TIN LÀ CHẤT LƯỢNG

Tin tức

Tờ khai thông quan luồng xanh không bắt buộc đóng dấu thông quan hàng hóa

images

Ngày 16/8/2012, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã họp với Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) và một số DN thủy sản nhằm tháo gỡ vướng mắc cho cộng đồng DN XK thủy sản Việt Nam trong quá trình XNK hàng hóa tại cửa khẩu hải quan. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị VASEP thường xuyên phản ảnh những vướng mắc của cộng đồng DN trong quá trình XNK hàng hóa. Tại cuộc họp, Công ty TNHH Thủy sản Gió Mới và Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định phản ảnh: DN đã có tờ khai thông quan luồng xanh nhưng vẫn phải đem tờ khai đến Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (CCHQQLHĐT) để đóng dấu thông quan hàng hóa.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh khẳng định không bắt buộc DN đem tờ khai thông quan luồng xanh đến CCHQQLHĐT để đóng dấu thông quan hàng hóa. Những trường hợp DN làm thủ tục XNK tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhưng chưa có dữ liệu về lô hàng XK, NK nên DN phải đem tờ khai đến CCHQQLHĐT để đóng dấu thông quan hàng hóa chỉ là cá biệt và tình trạng này sẽ được khắc phục trong thời gian tới.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh yêu cầu: CCHQQLHĐT kiểm tra lại trường hợp của Công ty TNHH Thủy sản Gió Mới để chấn chỉnh chung trong toàn đơn vị với phương châm “thuận lợi – tận tụy – chính sách”; Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực 1 kiểm tra lại các lô hàng của Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định XK chuyển cửa khẩu làm thủ tục tại Cục Hải quan Bình Định không đóng dấu thông quan hàng hóa và XK tại Chi cục. Theo đó, Cục sẽ có văn bản trao đổi với Cục Hải Quan Bình Định về các lô hàng chuyển cửa khẩu từ Bình Định vào TP. Hồ Chí Minh để XK.