| NIỀM TIN LÀ CHẤT LƯỢNG

Tin tức

Cty giống thủy sản Việt Post( Vi.p)nhập lô hàng giống thẻ chân trắng siêu lớn superios số 00493/CN-VCTSNK ngày 20/02/2021

Nhằm đảm bảo cho bà con vụ nuôi tôm bnay cty Việt Post (vi.p) nhập lô hàng giống thẻ siêu lớn superios số 00493/VCTSNK ngày 20/02/2021Cty giống thủy sản Việt Post nhập lô hàng giống tôm bố mẹ thẻ chân trắng số 003555/CN-VCTSNK ngày 12/12/2020

Việt Post (vi.p) nhập lô hàng giống tôm bố mẹ thẻ chân trắng số 003555/CN-VCTSNK ngày 12/12/220Cty giống thủy sản Việt Post nhập lô hàng giống thẻ chân trắng số 002547/CN-VCTSNK ngày 13/09/2020

Việt Post (vi.p) nhập lô hàng giống thẻ chân trắng số 002547 ngày 13/09/2020Cty giống thủy sản Việt Post nhập lô hàng giống tôm bố mẹ thẻ chân trắng 001667/CN-VCTSNK ngày 05/07/2020

Việt Post (Vi.P) nhập lô hàng giống tôm bố mẹ thẻ chân trắng 001667/CN-VCTSNK ngày 05/07/2020Cty giống thủy sản Việt Post nhập lô hàng giống tôm bố mẹ thẻ chân trắng 001408/CN-VCTSNK ngày 07/06/2020

Việt post (Vi.p) nhập lô hàng giống tôm bố mẹ thẻ chân trắng 001408/CN-VCTSNK ngày 07/06/2020Cty giống thủy sản việt Post (Vi.p) nhập lô hàng tôm bố mẹ thẻ chân trắng 001101/CN-TSNK ngày 11/03/2020

Cty giống thủy sản việt Post (Vi.p) nhập lô hàng tôm bố mẹ thẻ chân trắng 001101/CN-TSNK ngày 11/03/2020| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |