| NIỀM TIN LÀ CHẤT LƯỢNG

Tin tức


Cty giống thủy sản Việt Post nhập lô hàng giống tôm bố mẹ thẻ chân trắng số 003555/CN-VCTSNK ngày 12/12/2020

Việt Post (vi.p) nhập lô hàng giống tôm bố mẹ thẻ chân trắng số 003555/CN-VCTSNK ngày 12/12/220Cty Việt Post (Vi.P) nhập lô hàng giống tôm bố mẹ thẻ 000441/CN-VCTSNK ngày 04/02/2017

Nhằm đảm bảo kịp thời cho bà con vụ nuôi tôm chất lượng, nay Cty Việt Post nhập giống tôm thẻ Bố mẹ mới nhập khẩu lô hàng 000441/CN-VCTSNK ngày 04/02/2017Văn phòng chính Cty Việt Post (Vi.P)

Cty Việt Post tọa lạc tại tỉnh lộ 702 Khánh Tường - Tri Hải - Ninh Hải - Ninh ThuậnCty giống thủy sản Việt Post nhập lô hàng giống thẻ chân trắng số 002547/CN-VCTSNK ngày 13/09/2020

Việt Post (vi.p) nhập lô hàng giống thẻ chân trắng số 002547 ngày 13/09/2020Cty Việt Post (Vi.P) nhập lô hàng giống tôm bố mẹ thẻ 003375/CN-VCTSNK ngày 27/10/2016

Nhằm đảm bảo kịp thời cho bà con vụ nuôi tôm chất lượng, nay Cty Việt Post nhập giống tôm thẻ Bố mẹ mới nhập khẩu lô hàng 002264/CNCLKDTS ngày 21/07/2016| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |