| NIỀM TIN LÀ CHẤT LƯỢNG

Tin tức

Việt Nam chính thức có lực lượng kiểm ngư

images

Sáng 15/4, lực lượng kiểm ngư Việt Nam được thành lập, với nhiệm vụ thực thi luật pháp trên biển, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi xa bảo vệ chủ quyền biển.

Sáng 15/4, ti quân cng Tiên Sa (Đà Nng), B Nông nghip đã ra mt lc lượng kim ngư (trc thuc Tng cc Thy sn). L thành lp bt đu bng nghi thc chào c trang nghiêm. Th tướng Nguyn Tn Dũng cùng nhiu lãnh đo Trung ương và đa phương đã đến d.

Phó th tướng Hoàng Trung Hi nhn mnh, lc lượng kim ngư s thc hichc năng tun tra, kim tra, kim soát, x lý vi phm pháp lut và thanh tra chuyên ngành thy sn trên các vùng bin Vit Nam. Đng thi, lc lượng này s h tr và giúp đ ngư dân yên tâm sn xut, bo v ngun li thy sn, tham gia bo v an ninh, trt t và ch quyn quc gia trên các vùng bin ca lãnh th Vit Nam.

Hin ti, Kim ngư Vit Nam gm Cc Kim ngư có tr s chính ti Hà Ni và 4 Chi cc Kim ngư vùng. Phó th tướng yêu cu lc lượng này thc hin nhim v theo đúng quy đnh ca lut pháp Vit Nam và quc tế

Th tướng Nguyn Tn Dũng cùng lãnh đo Trung ương tham quan tàu ca lc lượng kim ngư. Ông bày t nim vui mng khi ngư dân s có ch da vng chc đ yên tâm bám bin, vươn khơi xa. Th tướng đng viên tng kim ngư viên hoàn thành tt nhim v được giao. Ti đây, nhiu chính sách cho lc lượng mi này s được thông qua.

Lc lượng kim ngư có trang phc, c hiu, c truyn thng, mu th kim ngư, màu sơn tàu, xung kim ngư. 

Hơn chc tàu kim ngư được trang b hin đi đ vươn khơi xa. Đi tàu nh nht hin có chiu dài hơn 38 m, rng 7,8 m, tc đ đt 18 hi lý/h.

Đáng chú ý, tàu kim ngư được trang b 3 máy đy, đm bo hot đng trên bin trong điu kin thi tiết khc nghit.

Mi tàu kim ngư trang b hai súng 12 ly 7. Các kim ngư viên đã được tp hun v nghip v, các tình hung x lý khi gp các tàu nước ngoài vi phm lãnh hi Vit Nam.

Ngoài h thng đèn chiếu sáng công sut ln đ tun tra, kim soát vào ban đêm, tàu kim ngư còn được trang b loa ln, có kh năng phóng thanh trong bán kính 2 hi lý đ thông báo cho ngư dân, đy đui tàu vi phm lut bin.

Mt s tàu ln được trang v h thng truyn d liu v tinh, đm bo thông tin liên lc gia bin và đt lin. Kim ngư Vit Nam đã phi hp vi các lc lượng cnh sát bin, biên phòng... trong quá trình làm nhim v

H thng cn cu, ca nô bên mn tàu, đm bo vic ng cu ngư dân trên bin. Ông Cao Đc Phát, B trưởng B Nông nghip và Phát trin nông thôn, nói lc lượng kim ngư Vit Nam là mt t chc dân s mi, thc thi lut pháp v thy sn trên các vùng bin thuc ch quyn ca đt nước.  

Tàu Kiểm ngư số hiệu 628 được trang bị thêm kho chứa hàng, đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa ra biển cho ngư dân cũng như các đảo ở Trường Sa. 

Năm 2013, hơn 100 lượt tàu kiểm ngư được huy động trên biển, phát hiện và kiểm tra nhiều tàu cá vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, chủ quyền biển Việt Nam; lập biên bản và trục xuất ra khỏi vùng biển Việt Nam. Bộ Nông nghiệp đã thành lập Cục kiểm ngư, trực thuộc Tổng cục Thủy sản. Bộ cũng chỉ đạo Tổng cục Thủy sản sớm phát triển nguồn nhân lực kiểm ngư, gấp rút tuyển chọn, đào tạo đội ngũ kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Nguyễn Đông